Developing Horses

Jayson ISF

Friesian Colt
Foaled: April 1, 2019
Color: Black
Registry: FHANA

Bloodlines

Bloodlines Details

  • Tjalbert 460 
   • Beart 411, Sport, Pref  
    • Jasper 366, Sport, Pref  
    • Setske F., Star, Pref, Prest    
   • Grevinne fan Lutke Peinjum, Star/Pref/Pres    
    • Ulke 338, Sport  
    • Ealfrou fan Lutke Peinjum, Star, Pref    
  Jayson ISF 
  • Goaitske fan 'e Wigeri, Star  
   • Heinse 354, Sport, Pref  
    • Leffert 306, Sport, Pref  
    • Ljutske, Star  
   • Rymke fan 'e Wigeri, Star  
    • Hearke 254, Sport, Pref  
    • Doutsen fan 'e Wigeri, Star, Pref    

Photos & Videos