Developing Horses

Jannabelle ISF

Friesian Filly
Breeder: Iron Spring Farm
Foaled: May 7, 2019
Color: Black
Registry: FHANA

Bloodlines

Bloodlines Details

  • Tjalbert 460 
   • Beart 411, Sport, Pref  
    • Jasper 366, Sport, Pref  
    • Setske F., Star, Pref, Prest    
   • Grevinne fan Lutke Peinjum, Star/Pref/Pres    
    • Ulke 338, Sport  
    • Ealfrou fan Lutke Peinjum, Star, Pref    
  Jannabelle ISF 
  • Tynke Bell ISF 
   • Teade 392, Sport  
    • Anton 343, Sport, Pref.  
    • Irma van 't Zuid, Star  
   • Nynke Ris, Model  
    • Brend 413, Sport  
    • To-Lientje fan Koartwald, Star